Video unlock, mở mạng Samsung S3 Sc-06d khóa mạng docomo nhật

Đây là video quá trình unlock, mở mạng cho samsung galaxy S3 alpha SC-03E bị khóa mạng docomo, xách tay từ Nhật Bản về Việt Nam bằng thiết bị chuyên nghiệp, thời gian rất nhanh.