Unlock, mở mạng huawei G6 U10 của Viettel

Video unlock huawei G6 U10 của Viettel tại 92 Thái Hà: