FURIOUSGOLD - FC HUAWEI MODULE - Update 2.0.0.0139

Added FRP UNLOCK FOR :

(Xóa tài khoản gmail, mở khóa máy điện thoại Huawei khi khách hàng quên mật khẩu gmail)


Huawei Mate 9

 • MHA-AL10A
 • MHA-AL10B
 • MHA-AL10C
 • MHA-L09B
 • MHA-L29B
 • MHA-L2AB
 • MHA-TL00A

Huawei Mate 9 Pro

 • LON-AL00A
 • LON-AL00B
 • LON-AL00C
 • LON-AL00D
 • LON-CL00B
 • LON-L09A
 • LON-L09B
 • LON-L29A
 • LON-L29B
 • LON-L29C
 • LON-L29D
 • LON-TL10B

Huawei Nova

 • CAN-AL00
 • CAN-AL10
 • CAN-L1
 • CAN-L2
 • CAN-L3
 • CAN-L11
 • CAN-L12
 • CAN-L13
 • CAN-TL10
 • CAN-TL20
 • CAZ-AL00

Huawei Nova Plus

 • MLA-L1
 • MLA-L2
 • MLA-L3
 • MLA-L11
 • MLA-L12
 • MLA-L13

Huawei G9 Plus

 • MLA-TL00
 • MLA-TL10
 • MLA-UL00

Huawei Maimang 5

 • MLA-AL00
 • MLA-AL10
 • MLA-CL00

Huawei Honor V9

 • DUK-AL10
 • DUK-AL20
 • DUK-AL30
 • DUK-L09
 • DUK-TL30

Huawei P10

 • VTR-AL00
 • VTR-L29

Huawei P10 Plus

 • VKY-AL00
 • VKY-L29Added unlock, IMEI,BT,WIFI,SN,Vendor,Country repair, HUAWEI ID and FRP unlock for:

(Mở mạng, giải mã, gỡ và xóa bỏ ID huawei các dòng máy điện thoại Huawei):

Huawei Honor Magic

 • NTS-AL00

Huawei NATASHA

 • NTS-AL00

Huawei Nova Lite

 • PRA-LX2

Huawei P8 Lite 2017

 • PRA-LX1
 • PRA-LX3
 • PRA-L01
 • PRA-L02
 • PRA-L03
 • PRA-L11
 • PRA-L21
 • PRA-L22
 • PRA-L23
 • PRA-L31
 • PRA-TL00
 • PRA-TL10

Huawei Honor 8 Youth Edition

 • PRA-AL00

Huawei P10 Lite

 • PRA-LA1

Huawei Mate 9 Lite

 • BLL-L23

Huawei GR5

 • BLL-L22

Huawei GT3

 • NMO-L01
 • NMO-L02
 • NMO-L03
 • NMO-L21
 • NMO-L22
 • NMO-L23
 • NMO-L31
 • NMO-L51

Huawei Honor 6X

 • BLN-AL10
 • BLN-L21
 • BLN-L22
 • BLN-L23
 • BLN-TL00
 • BLN-TL10