Sửa điện thoại Meizu M2 lỗi treo logo lấy ngay

Điện thoại Meizu M2 của khách hàng do up nhầm recovery dẫn tới máy bị lỗi, chỉ treo logo khi khởi động. Sau khi được sửa lỗi bằng phần mềm trong vòng ít phút tại 92 Thái Hà đã hoạt động trở lại bình thường.

Disconnect Mobile…
Re-Put the Mobile Bettery…
Then Connect your Phone to Computer again….
Please Make sure Mobile better has Power…
>>> Searching Mobile Port…
Get Mobile Port is: COM11
>>> Device driver identification:
MTK USB Port
>>> Mobile Has Connect…
CPU_NAME: MT6735
>>> Reading Mobile Hardware Info…Success
HW_Inf: 8A00 SW_Inf: CA00
>>> Initialization Mobile …
>>> Sending Auth File To Mobile…Success
>>>>Trying Connect to Service verification data…
Success
>>> Downloading Boot1 To Mobile Phone…Success
The Flash Hardware Info:Q823MB
>>> Downloading Boot2 To Mobile Phone…
>>> Initializationing Mobile Hardware Parameter…Success
=====================Flash Type(eMMC)==============
Flash Size: 0x00000003A3E00000 -> 14910M
Flash ID: 0x150100513832334D
Flash Name: Samsung_Unknow
Flash symbol: Q823MB
>>> Software Auto Switch Hight Speed Has Enable…
>>> Swich Mobile to Hight Speed Re\Wr Port…
Get Mobile Port is: COM12
>>> Device driver identification:
MediaTek DA USB VCOM (Android)
>>> Reading Mobile Map Data…Success
Writeing Mobile Initialization 1…Success
ÕýÔÚдÈë¿éУÑé lk…. ³É¹¦!!!
ÕýÔÚдÈë¿éУÑé boot…. ³É¹¦!!!
ÕýÔÚдÈë¿éУÑé recovery…. ³É¹¦!!!
ÕýÔÚдÈë¿éУÑé logo…. ³É¹¦!!!
ÕýÔÚдÈë¿éУÑé secro…. ³É¹¦!!!
ÕýÔÚдÈë¿éУÑé tee1…. ³É¹¦!!!
ÕýÔÚдÈë¿éУÑé tee2…. ³É¹¦!!!
ÕýÔÚдÈë¿éУÑé custom…. ³É¹¦!!!
ÕýÔÚдÈë¿éУÑé system…. ³É¹¦!!!
ÕýÔÚдÈë¿éУÑé cache…. ³É¹¦!!!
ÕýÔÚдÈë¿éУÑé userdata…. ³É¹¦!!!
Writeing Block 6 lk….Success
Writeing Block 8 boot….Success
Writeing Block 9 recovery….Success
Writeing Block 10 logo….Success
Writeing Block 14 secro….Success
Writeing Block 16 tee1….Success
Writeing Block 17 tee2….Success
Writeing Block 18 custom….Success
Writeing Block 22 system….Success
Writeing Block 23 cache….Success
Writeing Block 24 userdata….Success
Corresponding operation completed!!!
After Finish;Disconnect usb cable,keep hold the power key 10s more,mobile will reboot!!!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Hà Nội : 92 Thái Hà – Quận Đống Đa.
Mr Thành : 0902 160 504 - Mr Luật : 0904 051 108

Sài Gòn : 58 Nguyễn Tri Phương – Phường 6- Quận 5.
Ms Nhung : 0933 012 315

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi khi các bạn cần:

Xóa tài khoản Flyme Meizu MX5, Meizu MX5 xóa tài khoản flyme account, meizu MX5 báo phone is locked

Xóa tài khoản Flyme Meizu M2, Meizu M2 xóa tài khoản flyme account, meizu M2 báo phone is locked

Xóa tài khoản Flyme Meizu MX4, Meizu MX4 xóa tài khoản flyme account, meizu MX4 báo phone is locked

Xóa tài khoản Flyme Meizu MX4 Pro, Meizu MX4 Pro xóa tài khoản flyme account, meizu MX4 Pro báo phone is locked

Xóa tài khoản Flyme Meizu MX6, Meizu MX6 xóa tài khoản flyme account, meizu MX6 báo phone is locked

Xóa tài khoản Flyme Meizu Pro 5, Meizu Pro 5 xóa tài khoản flyme account, meizu Pro 5 báo phone is locked

Xóa tài khoản Flyme Meizu M3S, Meizu M3S xóa tài khoản flyme account, meizu M3S báo phone is locked

Xóa tài khoản Flyme Meizu M2 Note, Meizu M2 Note xóa tài khoản flyme account, meizu M2 Note báo phone is locked

Xóa tài khoản Flyme Meizu M3 Note, Meizu M3 Note xóa tài khoản flyme account, meizu M3 Note báo phone is locked

Phá mã khóa máy Meizu MX5, phá mật khẩu Meizu MX5, mở mã khóa máy Meizu MX5, phá passcode Meizu MX5

Phá mã khóa máy Meizu M2, phá mật khẩu Meizu M2, mở mã khóa máy Meizu M2, phá passcode Meizu M2

Phá mã khóa máy Meizu MX4 Pro, phá mật khẩu Meizu MX4 Pro, mở mã khóa máy Meizu MX4 Pro, phá passcode Meizu MX4 Pro

Phá mã khóa máy, phá mật khẩu, phá passcode, phá mã hình vẽ, phá mã vân tay tất cả các máy Meizu