Iphone 4 bị lỗi mic, Iphone 4 nói người khác không nghe được

Iphone 4 bị lỗi mic, Iphone 4 nói người khác không nghe được., Iphone 4 bị lỗi loa khi nghe gọi.

Sửa lỗi mic Iphone 4, thay ic audio Iphone 4, sửa iphone 4 bị lỗi loa.

www.suaboot.com nhận sửa lỗi Iphone 4 bị lỗi mic, Iphone 4 gọi điện nói đầu bên kia không nghe được.

Chi phí: Nếu phải thay ic trên main board thì sẽ sửa hết 800.000VNĐ

www.suaboot.com

Hà Nội: 92 Thái Hà – Q.Đống Đa. (A.Thành – 0902 160 504) - (A.Luật - 0904 05 11 08)

Sài Gòn: 58 Nguyễn Tri Phương – P6-Q5. (C.Nhung – 0933 012 315)