Iphone 4 bị lỗi mất wifi, mất bluetooth, mất IMEI, mất sóng, bị lỗi no All

Iphone 4 bị lỗi mất wifi, Iphone 4 mất bluetooth, Iphone 4 mất IMEI, Iphone 4 mất sóng

Sửa lỗi wifi Iphone 4 bị no All (ko có imei, ko sóng, ko bluetooth, ko wifi)

www.suaboot.com nhận sửa lỗi Iphone 4 bị lỗi no All

Chi phí:  Liên hệ trực tiếp

www.suaboot.com

Hà Nội: 92 Thái Hà – Q.Đống Đa. (A.Thành – 0902 160 504) - (A.Luật - 0904 05 11 08)

Sài Gòn: 58 Nguyễn Tri Phương – P6-Q5. (C.Nhung – 0933 012 315)