Unlock, mở mạng Samsung galaxy Note 8 tại Hà Nội

Unlock, mở mạng Samsung galaxy Note 8 tại Hà Nội

Cho dù với một đại đa số người dùng smartphone thì Iphone mới lu.....