Cứu boot điện thoại

www.suaboot.com nhận cứu boot điện thoại di động bị mất Boot (BRICK) trong quá trình nâng cấp phần mềm, sửa lỗi Software, Unlock, Giải mã, Mở mạng, Bẻ khóa, Up rom... bị lỗi (Máy bị mất nguồn, không vào được chế độ Download mode, S/W upgrade, Flash mode, ...hoặc treo máy...). Nhận repair Boot, Unbrick Samsung, LG, Docomo, Softbank, SHOW, Pantech SKY, HTC, Kt tech, TAKE...

Nguyên nhân mất boot, brick thì có rất nhiều nguyên nhân gây ra nhưng chủ yếu thường là do:


- Up nhầm bản rom, up bản rom không phù hợp với điện thoại.
- Mất kết nối trong quá trình up rom như: tuột cáp usb, mất điện, mất kết nối giữa điện thoại và máy tính.
- Can thiệp bootloader sai cách, root phone bị lỗi, hackphone không đúng cách….

Khi mất boot, lỗi boot, bị brick, điện thoại sẽ không vào được chế độ boot để up rom (hboot, fastboot đối với HTC, S/W upgrade đối với LG và SKY, download mode đối với SAMSUNG, flash mode đối với SONY), không nhận driver khi kết nối với máy tính (một số trường hợp máy mất boot sau này sử dụng emmc chip, khi kết nối với máy tính vẫn nhận QHSUSB driver). Một số trường hợp lỗi boot nặng cũng có thể khiến điện thoại bị mất nguồn hoàn toàn thậm chí còn ảnh hưởng gây lỗi emmc chip dẫn đến việc phải dùng thiết bị nạp lại emmc chip hoặc phải thay thế bằng chip emmc mới.

Danh sách điện thoại hỗ trợ Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot:

Samsung :

 • - SHV-E110S Galaxy SII LTE - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • - SHV-E120L Galaxy SII HD LTE - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • - SHV-E120K Galaxy SII HD LT - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • - SHV-E120S Galaxy SII HD LTE - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • - SHV-E150S Galaxy Tab 7.7 LTE M16 - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot....
 • - SHV-E160L Galaxy Note (16G) - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • - SHV-E160K Galaxy Note - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • - SHV-E160S Galaxy Note - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • - nttDocomo SC-03D Galaxy SII LTE - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • - nttDocomo SC-04D Galaxy Nexus
 • - nttDocomo SC-05D Galaxy Note LTE - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • - nttDocomo SC-01E Galaxy Tab 7.7 Plus (SGH-N015) - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • - nttDocomo SC-03E Galaxy S3 Alpha - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • - nttDocomo SC-04E Galaxy S4 - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • - SGH-i577 Galaxy Exhilarate - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • - SGH-i717 Galaxy Note LTE - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • - SGH-i717D Galaxy Note - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • - SGH-i727 Galaxy SII Skyrocket - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • - SGH-i727R Galaxy SII LTE (Samsung celox) - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • - SGH-i747 Galaxy SIII - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • - SGH-i757M Galaxy SII HD LTE (Samsung Dali) - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • - SGH-T879 Galaxy Note - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • - SGH-T989 Galaxy SII Plus (Samsung Hercules) - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • - GT-i9100G Galaxy SII - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • - GT-i9103 - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • - GT-i9210 Galaxy SII LTE EU - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • - GT-i9210T - Galaxy SII LTE AU - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • - GT-i9250 - Galaxy Nexus - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • - GT-I9500 Galaxy S4 - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt - thay ổ cứng - emmc chip.....
 • - GT-i9505 Galaxy S4 LTE - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt - thay ổ cứng - emmc chip.....
 • - GT-N7005 Galaxy Note LTE - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt - thay ổ cứng - emmc chip.....
 • - GT-N8000 Galaxy Note II 10.1 - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt - thay ổ cứng - emmc chip.....
 • - GT-P1000 Galaxy Tab 7.0 - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt - thay ổ cứng - emmc chip.....
 • - GT-P3100 Galaxy Tab 2 7.0 - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt - thay ổ cứng - emmc chip.....
 • - GT-P7300 Galaxy Tab 8.9 - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt - thay ổ cứng - emmc chip.....
 • - GT-P7310 Galaxy Tab 8.9 Wi-Fi - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt - thay ổ cứng - emmc chip.....
 • - GT-P7500 Galaxy Tab 10.1 - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt - thay ổ cứng - emmc chip.....
 • - GT-P7510 Galaxy Tab 10.1 WiFi - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt - thay ổ cứng - emmc chip.....

LG :

 • LG-LU6200 Optimus LTE - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • LG-SU640 Optimus LTE - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • LG-P720 Optimus 3D Max - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • LG-P725 Optimus 3D Max - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • LG-P760 Optimus L9 - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • LG-P765 Optimus L9 - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • LG-P768 Optimus L9 - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • LG-P769 Optimus L9 - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • LG-P778 Optimus L9 - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • LG-P920 Optimus 3D - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • LG-P925 Thrill 4G - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band.....
 • LG-P930 Nitro HD - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • LG-P935 Optimus 4G LTE - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • LG-P936 Optimus True HD LTE - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • LG-P940 Prada 3.0 - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • LG-P940H Prada 3.0 - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • LG-F120L Optimus LTE Tag - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • LG-F120K Optimus LTE Tag - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • LG-F120S Optimus LTE Tag - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • LG-SU540 Prada 3.0 - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • LG-KU5400 Prada 3.0  Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • LG-SU760 Optimus 3D - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • LG-SU870 Optimus 3D Cube - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....
 • L-02D Prada - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - lỗi base band - nạp tiếng việt.....

Pantech SKY :

 • - SKY IM-A760S (SKY EF33S) Vega Racer - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - nạp tiếng việt.....
 • - SKY IM-A770K (SKY EF34K) Vega Racer - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - nạp tiếng việt.....
 • - SKY IM-A775C Vega Racer - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - nạp tiếng việt.....
 • - SKY IM-A800S (SKY EF39S) Vega LTE - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - nạp tiếng việt.....
 • - SKY IM-A810K (SKY EF40K) Vega LTE M - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - nạp tiếng việt.....
 • - SKY IM-A810S (SKY EF40S) Vega LTE M - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - nạp tiếng việt.....
 • - SKY IM-A820L (SKY EF65L) Vega Ex - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - nạp tiếng việt.....
 • - SKY IM-A850K Vega R3 - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - nạp tiếng việt.....
 • - SKY IM-A850L (SKY EF50L) Vega R3 - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - nạp tiếng việt.....
 • - SKY IM-A850S Vega R3 - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - nạp tiếng việt.....
 • - SKY IM-A860L Vega No6 Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - nạp tiếng việt.....
 • - SKY IM-A870K Vega IRON - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - nạp tiếng việt.....
 • - SKY IM-A870L Vega IRON - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - nạp tiếng việt.....
 • - SKY IM-A870S Vega IRON  - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - nạp tiếng việt.....
 • - SKY IM-T100K Vega N05 - Supported - Repair boot - Unbrick - Cứu boot - Sửa boot - Fix imei - nạp tiếng việt.....

HTC:

 • Sửa boot HTC One LTE 32GB (HTC M7), repair boot HTC One LTE 32GB (HTC M7), unbrick HTC One LTE 32GB (HTC M7), up rom HTC One LTE 32GB (HTC M7)
 • Sửa boot HTC One XL (Evita), repair boot HTC One XL (Evita), unbrick HTC One XL (Evita), up rom HTC One XL (Evita)
 •  
 • Sửa boot HTC One X AT&T, repair boot HTC One X AT&T, unbrick HTC One X AT&T, up rom HTC One X AT&T
 • Sửa boot HTC Vivid, repair boot HTC Vivid, unbrick HTC Vivid, up rom HTC Vivid
 • Sửa boot HTC Raider 4G, repair boot HTC Raider 4G, unbrick HTC Raider 4G, up rom HTC Raider 4G
 • Sửa boot HTC Desire SV T326e (HTC Magni), repair boot HTC Desire SV T326e (HTC Magni), unbrick HTC Desire SV T326e (HTC Magni), up rom HTC Desire SV T326e (HTC Magni)
 • Sửa boot HTC J ISW13HT (HTC Valente), repair boot HTC J ISW13HT (HTC Valente), unbrick HTC J ISW13HT (HTC Valente), up rom HTC J ISW13HT (HTC Valente)
 • Sửa boot HTC Desire VC T328d, repair boot HTC Desire VC T328d, unbrick HTC Desire VC T328d, up rom HTC Desire VC T328d
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom HTC Amaze 4G (HTC Ruby)
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom HTC EVO 4G LTE (HTC Jewel - PJ7510000)
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC HD7
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Trophy
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Mozart
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Surround
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Radar
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Titan X310e
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Titan CDMA
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Aria
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Chacha
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Desire
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Desire HD
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Desire S
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Desire V
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Desire Z
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Dream G1
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Evo 3D
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Explorer
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Flyer
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC HD2
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC HD Mini (HTC Photon)
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Hero
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Incredible 2
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Increbible S
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Inspire 4G
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Legend
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Magic G2
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Nexus One (N1)
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC One V
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC One S PJ4010000
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC One S PJ4020000
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC One X
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Raider 4G
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Rev0
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Rhyme
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Salsa
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Sensation
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Sensation XE
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Sensation XL
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Tattoo
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Thumderbolt
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Wildfire
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Wildfire S
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Desire VC T328W
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim HTC Desire T328T

Sony Ericsson:

 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim Sony SO-01C
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim Sony SO-02C
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim Sony SO-03C
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim Sony SO-01D
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim Sony SO-01B
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim Sony LT18
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim Sony LT15
 • Sửa boot, repair boot, unbrick, up rom, unlock sim Sony R800

Mọi chi tiết rõ hơn xin vui lòng liên hệ:

www.suaboot.com

Hà Nội: 92 Thái Hà – Q.Đống Đa. (A.Thành – 0902 160 504) - (A.Luật - 0904 05 11 08)

Sài Gòn: 58 Nguyễn Tri Phương – P6-Q5. (C.Nhung – 0933 012 315)