Clip nạp dump 4gb để sửa lỗi treo logo của điện thoại Sky

Clip nạp dump 4gb để sửa lỗi treo logo của điện thoại Sky. Nhận thay thế, sửa lỗi emmc của tất cả điện thoại Sky hàn quốc tại hà nội, tphcm.